Privacyverklaring.

 yooker-privacyverklaring

We gebruiken functionele, analytische en advertentie cookies om jouw online ervaring beter te maken. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe wij jouw privacy waarborgen.

1. Algemene informatie

Yooker, gevestigd aan de Industrieweg 23 5527 AJ, Hapert Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Web:     https://yooker.nl
Adres:  Industrieweg 23
             5527 AJ, Hapert
             Nederland
Tel:       +31(0)497 229 004

Eric Wils is de Functionaris Gegevensbescherming van Yooker. Hij is te bereiken via [email protected]

2. Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als je deze vrijwillig verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contact of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kun je aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door jouw verstrekte gegevens om je vragen te verwerken. Hoe komen wij aan je gegevens? Als je gebruik maakt van de website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor nieuwsbrief
Disclaimer: Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Yooker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien je jezelf hiervoor vrijwillig aanmeld;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

4. E-mail nieuwsbrief

Wanneer je jezelf vrijwillig registreert voor een van onze nieuwsbrieven of je gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door jouw verstrekt om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van jouw toestemming. Je kan jezelf te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

5. Bewaring van persoonsgegevens

Yooker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn 365 dagen. Delen met derden: Yooker verstrekt geen gevoelige persoonsinformatie met derden.

6. Cookies

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en je in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina’s van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op je eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat je de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer je de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op je eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat je browser te herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode van cookies te controleren, kun je de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. Je kunt de browser zo configureren dat deze je informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of je de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe jij jouw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:

 • Chrome™:
  https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
 • Internet Explorer™:
  https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari™:
  https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_NL
 • Firefox™:
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Opera™:
  https://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies je toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

7. Verzoek tot verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yooker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Yooker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Yooker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Yooker heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS/SSL, Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

9. Contactmogelijkheden en je rechten

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, dan kun je contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Je kunt contact met ons opnemen via de mogelijkheden zoals genoemd op de contactpagina van onze website: https://www.yooker.nl/contact Recht van bezwaar Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kun je met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kun je dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heb je alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit je specifieke situatie. Na uitoefening van je recht van bezwaar, zullen wij jouw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij jouw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.